Data Sharing

AWS Data sharing

รูปแบบการให้บริการข้อมูลระดับองค์กรตาม scale

ทุกวันนี้ การให้บริการข้อมูลกำลังกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ด้านข้อมูลขององค์กร และหลาย ๆ องค์กรกำลังต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถให้บริการข้อมูลได้เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาแนะนำตัวเลือกหนทางการแชร์ข้อมูลและรูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรของทุกคนในการนำไปตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการข้อมูลตามความพร้อมให้บริการของบริการ AWS และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูลค่ะ ปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการเช่น AWS ที่มีบริการ AWS Data Exchange ที่ช่วยเปิดช่องทางให้บริษัทต่าง ๆ สามารถแบ่งปันข้อมูลแก่บริษัทอื่น ๆ…

Read More