Decentralized

Decentralized

ทำความรู้จัก Decentralized

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงการ Decentralize กันนะคะ เทคโนโลยี Decentralized จริงๆ แล้วมีใช้กันมานาน ถ้าเรายังจำ napster ได้ก็อาจจะคุ้นๆ napster เป็นอีก application นึงที่ใช้เทคโนโลยี Decentralized แต่ไม่ค่อยได้พูดถึงกัน จนมาปัจจุบัน เทคโนโลยี Blockchain…

Read More