Fintech

mobile wallet

ทำความรู้จัก Mobile Wallet Technology 

เทคโนโลยีการใช้ mobile wallet มีมานานแล้ว ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างในปัจจุบันเราก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับการใช้ TrueMoney, Rabbit LINE Pay, GrabPay, หรือ ShopeePayในการทำหน้าที่ใช้จ่ายแทนการถือเงินสด หรือการถือการ์ดในมือด้วยตนเอง สิ่งที่จำเป็น ณ ขณะนี้ มีเพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเท่านั้น เนื่องจากนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใดเลย…

Read More
Decentralized

ทำความรู้จัก Decentralized

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงการ Decentralize กันนะคะ เทคโนโลยี Decentralized จริงๆ แล้วมีใช้กันมานาน ถ้าเรายังจำ napster ได้ก็อาจจะคุ้นๆ napster เป็นอีก application นึงที่ใช้เทคโนโลยี Decentralized แต่ไม่ค่อยได้พูดถึงกัน จนมาปัจจุบัน เทคโนโลยี Blockchain…

Read More