Yodying Xumsaeng

Yodying Xumsaeng

สวัสดีครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชม Yod.net นะครับ ทุกๆวันนี้ เทคโนโลยี เปลี่ยนเร็วมาก และสิ่งที่เปลี่ยนนี้คนที่ทำงานด้านไอที ก็จะต้องปรับตัวให้ทัน

yod.net จะเป็นอีกที่หนึ่งที่จะช่วยให้แต่ละคนที่ทำงานด้านไอที หรือสนใจในเรื่องไอทีได้รับข่าวสาร และวิทยาการใหม่ ๆ ของโลกดิจิตอล ผู้เขียนทุกท่าน เขียนจากประสพการณ์การทำงาน และนำ solution ต่างๆ จากบริษัทชั้นนำของโลก มาบรรยายเป็นภาษาไทย เพื่อให้ทุกท่านอ่านเข้าใจง่าย แต่ละบทความ ทีมงานมีความตั้งใจให้บทความนั้น ออกมาดี และ ตอบโจทย์กับผู้อ่าน

ยอดยิ่ง ชุมแสง ณ อยุธยา(Anthony Xumsaeng)

บรรณาธิการ

About Author