Google Cloud

GOOGLE พัฒนาระบบการจัดการการเข้ารหัสบน CLOUD

Google พัฒนาระบบการจัดการการเข้ารหัสบน Cloud               ผู้ให้บริการ cloud เกือบทุกประเภทจะมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆให้กับบริการของตนเอง และจะมีการเพิ่มมูลค่าของบริการให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ Google ได้มีการเปิดตัวการให้บริการการจัดการรหัสลับ Cloud เพื่อให้ง่ายต่อองค์กรในการสร้าง และใช้รหัสเพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญภายในองค์กร...