All Posts by Chayawan Phutchana

เปิดตัว Linux Lite 4.8 ระบบปฏิบัติการตัวใหม่ที่จะมาแทนที่ Windows 7 ของ Ubuntu 18.04.3 LTS

Jerry Bezencon ผู้สร้าง Linux Lite มีประกาศถึงการวางจำหน่าย และความพร้อมในการใช้งานของระบบปฏิบัติการ Linux Lite 4.8 ซึ่งเป็นทางเลือกที่จะมาแทนที่การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7 ในเร็วๆนี้ ระบบปฏิบัติการตั้งอยู่บน Ubuntu ของบริษัท Canonical ระบบปฏิบัติสุดท้ายของ Linux…

Read More