All Posts by pakkaramai sildanchan

Juniper เปิดตัวระบบเครือข่าย Next Gen AI-Native

Juniper Networks ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มเครือข่าย AI-Native ซึ่งออกแบบมาเพื่อบูรณาการ AI เข้ากับการดำเนินงานเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์สำหรับผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงาน แพลตฟอร์มดังกล่าวถือเป็นแพลตฟอร์มแรกในอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ AI เพื่อทำให้การเชื่อมต่อเครือข่ายมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และวัดผลได้มากขึ้น แพลตฟอร์มดังกล่าวรวมโซลูชันเครือข่ายวิทยาเขต สาขา และศูนย์ข้อมูลไว้ภายใต้กลไก AI เดียว Marvis Virtual…

Read More

5 เทรนด์ ของ Generative AI ในปี 2024

ปี 2023 ที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย Generative AI กลายเป็นกระแสหลัก เมื่อเราเริ่มต้นปี 2024 ภาพรวมของ Generative AI คาดว่าจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยนำเสนอเทรนด์มากมายที่แต่ละค่ายสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันของมัน แนวโน้มเหล่านี้ ตั้งแต่ความก้าวหน้าในโมเดล AI ต่อเนื่องหลายรูปแบบไปจนถึงการเพิ่มขึ้นของโมเดลภาษาเล็กๆ ไม่เพียงแต่จะกำหนดภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังกำหนดนิยามใหม่ของปฏิสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจในศักยภาพของ AI อีกด้วย งั้นเรามาสำรวจเทรนด์ AI เชิงสร้างสรรค์อันดับต้นๆ กัน: 1. การเกิดขึ้นของโมเดล AI ต่อเนื่องหลายรูปแบบ GPT4 ของ OpenAI, Llama 2 ของ Meta และ Mistral ล้วนทำหน้าที่เป็นตัวอย่างของความก้าวหน้าในแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ เทคโนโลยีนี้เป็นมากกว่าข้อความด้วยโมเดล AI หลากหลายรูปแบบ…

Read More

Tech Trends 2024

สวัสดีค่ะ วันนี้ขอมานำเสนอTrends ประจำปี 2024 นี้นะคะ โดยได้นำสรุปจาก Google Bard และ หลายๆที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดของการวิเคราะ์ข้อมูล และทำนายแนวโน้ม ไปสู่การสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เพลง…

Read More