แนะนำ Showcase ของ Node-RED และ MQTT

Node Red with MQTT

สวัสดีค่ะ ปัจจุบัน IOT มีบทบาทกับชีวิตประจำวันมาก การใช้ Node-RED และ MQTT เป็นอีกหนึ่งโซลูชันของนักพัฒนาในยุคนี้โดย integrate MQTT, Node-RED และ Cloud เข้าด้วยกัน เราจึงอยากมาแนะนำตัวอย่าง use case ของ Node-RED กับ MQTT ให้ทุกท่านได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างค่ะ

1. ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน: Node-RED สามารถถูกใช้เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติภายในบ้านที่สื่อสารกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมแบบ MQTT-enabled  ตัวอย่างเช่น การใช้ Node-RED เพื่อเปิดไฟ, ปรับอุณหภูมิ, และควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน

2. ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม: Node-RED สามารถถูกใช้ในแอปพลิเคชันระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบและควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การใช้ Node-RED เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของเตาเผาและปรับองค์ประกอบความร้อนตามนั้น

3. สถานีอุตุนิยมวิทยา: Node-RED สามารถถูกใช้เพื่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาที่สื่อสารกับเซ็นเซอร์แบบ MQTT-enabled ตัวอย่างเช่น การใช้ Node-RED เพื่อรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ, ความชื้น, และความเร็วลมจากเซนเซอร์และแสดงผลของข้อมูลเหล่านี้บนแดชบอร์ด

4. การตรวจสอบพลังงาน: Node-RED สามารถถูกใช้เพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร ตัวอย่างเช่น การใช้ Node-RED เพื่อรวบรวมข้อมูลจากมาตรวัดอัจฉริยะและปรับระบบทำความร้อนและแสงสว่างตามปริมาณการใช้พลังงาน ขอยกตัวอย่างการใช้ Node-Red + MQTT กับระบบพลังงาน: ในตัวอย่างนี้ flow จะรับฟังข้อความที่ถูกเผยแพร่ไปยังหัวข้อ MQTT “energy/monitor” ซึ่งควรมีข้อมูลการใช้พลังงานในรูปแบบ JSON ซี่ง node “JSON” แยกวิเคราะห์ข้อความขาเข้า และโหนด “debug” แสดงข้อมูลผลลัพธ์ในคอนโซล debug ของ Node-RED

รูปแสดงข้อมูลของการทำงานของระบบพลังงานด้วย protocol MQTT และ Node-RED แสดงในรูปแบบของ JSON 

5. การเกษตร: Node-RED สามารถถูกใช้ในการเกษตรเพื่อตรวจสอบและควบคุมปัจจัยแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, และความชื้นในดิน ตัวอย่างเช่น การใช้ Node-RED เพื่อควบคุมระบบชลประทานตามระดับความชื้นในดิน

ตัวอย่างที่เรายกมานี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของ use case มากมายของ Node-RED กับ MQTT เท่านั้นเองค่ะ อันที่จริง Node-RED เป็นแพล็ตฟอร์มที่เรียกได้ว่ายืดหยุ่นและทรงพลัง ดังนั้นจึงสามารถถูกนำไปใช้ได้หลากหลายในกรณีใดก็ตามที่เราต้องการการสื่อสารและการควบคุมแบบ real-time หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียไปไม่มากก็น้อยนะคะ

About Author