ai generated music

Generative AI 

ทุกวันนี้ AI มีบทบาทกับชีวิตประจำวันมาก  สำหรับ AI ถ้าเจาะลึกลงไปอีก เราอาจจะได้ยินคำว่า Generative Ai หรืออีกชื่อที่เรียกกันคือ generative artificial intelligence เป็น AI  แบบหนึ่งที่โฟกัสด้านการสร้างระบบที่สามารถสร้าง (generate) คอนเทนต์ที่ใหม่และไม่ซ้ำใคร ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ, ข้อความ,…

Read More