automated penetration test

“RidgeBot” ระบบ Pentest อัตโนมัติของ Ridge Security

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เมืองโอ๊คแลนด์ สหรัฐอเมริกาเกิดเหตุการณ์เครือข่ายระบบขัดข้องจากการโจมตีด้วยแรนซั่มแวร์ ส่งผลให้เทศมนตรีของเมืองต้องประกาศให้นี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเร่วมือทำการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบ  เพื่อการนี้ ทางเมืองได้ทำการปิดการให้บริการสาย 311 หรือสายที่ประสานคำขอต่อบริการของเมือง ซึ่งเป็นระบบภายในสำหรับการทำสัญญาและการสนับสนุนผู้ขายภายนอก, ป็นศูนย์ขอความอนุมัติสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น, และเป็นระบบที่จัดการเรื่องของภาษีธุรกิจและค่าธรรมเนียมที่จอดรถ ตั้งแต่การโจมตีครั้งแรก ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินที่ตัวไฟล์หลุดไปได้ถูกกลุ่มแรนซัมแวร์ Play นำไปปล่อยลงใน dark web ซึ่งทางเทศบาลได้ออกมายืนยันแล้วว่ากลุ่มแฮ็กเกอร์นี้เป็นกลุ่มเดียวกับที่ทำการปล่อยข้อมูลจำนวน…

Read More