cctv

Smartcity

วิธีเชื่อมต่อชุมชนและถนนเข้าด้วยกันอย่างอัจฉริยะ

ในปัจจุบันหลากหลายชุมชนทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะสรรสร้างให้สิ่งต่างๆอัจฉริยะมากขึ้นโดยใช้เซนเซอร์ กล้อง เเละอุปกรณ์ IOT อื่นๆ เพื่อที่จะดึงประสิทธิภาพนั้นๆออกมาให้ได้มากที่สุด ทั้งด้านระบบขนส่ง ความปลอดภัย สิ่งเเวดล้อม เเละสุขภาพ โดยถึงเเม้ว่าจะมีความตั้งใจที่ดี เเต่หลากหลายชุมชนก็ได้ปล่อยโครงการนำร่องออกมาโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองถึงผลในอนคต เเละความปลอดภัยหรือความเข้ากันได้ของบริการต่างๆให้ดีก่อน ด้วยเหตุนี้มันจึงทำให้อุปกรณ์ต่างๆเข้ากันไม่ได้ ทำให้การจัดการยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ราคาเพิ่มสูงขึ้น เเละมีความเสี่ยงมากขึ้น การที่จะทำให้อัจฉริยะได้ ชุมชนต่างๆจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นร่วมกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันและสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้…

Read More