encode password

GOOGLE พัฒนาระบบการจัดการการเข้ารหัสบน CLOUD

ระบบการจัดการการเข้าถึงข้อมูลของ Cloud และบริการการเข้าสู่ระบบใน Cloud เพื่อช่วยผู้ใช้งานให้สามารถควบคุมการเข้ารหัสได้ดีและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

Read More