การลดความซับซ้อนของ IoT เพื่อการจัดการทางสินทรัพย์(Asset Management)

Iot asset management


อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ Internet of Things(IoT) กำลังเปลี่ยนโลกของเราให้กลายเป็นเครื่อง กำเนิดข้อมูล จากเหมืองและenergy platform ป่าไม้และทุ่งนา siteก่อสร้างและequipment in motion สินทรัพย์(asset) IoT ทำหน้าที่โดยการรวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้เรามีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


IoT in Space
หลายๆแสดงการเคลื่อนไหวของข้อมูลมักจะเป็นดาวเทียม เพราะอะไร? เพราะว่าการเพิ่มมูลค่าในสถาน ที่ที่ห่างไกลจากการเชื่อมต่อคือโอกาสที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น แท่นขุดเจาะพลังงานและเรือในทะเล เหมือง และ โครงการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกล ทางรถไฟ และรถบรรทุกที่เดินทางไกลจากใจกลางเมือง ป่า และ พื้นที่ที่ไม่มีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปถึง
ในตลาดโลก ปี 2021 IoT ถือเป็นการบริหารสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า $263 พันล้าน และคาดว่าจะโตถึง $1.1ล้านล้านภายในปี2028 ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนต่อกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องว่าบริษัทเหล่านี้สามารถคาดหวัง เม็ดเงินในปริมาณที่มากจาก IoT สินทรัพย์ อย่างไรตาม คำถามใหญ่ที่ทุกบริษัทในอุตสาหกรรมต้องตอบให้ได้ คือการ ทำยังไงถึงจะเปลี่ยนความคาดหวังเหล่านี้ให้กลายเป็นความจริง


Keep it simple
อุตสาหกรรมในทุกๆที่ต่างต้องต่อสู่กับปัญหาข้างต้น การแก้ปัญหาแบบครบวงจร(turnkey solution) กำลังเป็น ที่ต้องการจำนวนมากในปัจจุบันนี้ ดังนั้นการที่นำ Turnkey solution เข้ามาในแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการ ต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ยาก อีกทั้งยังต้องอาศัยทักษะทางเทคนิคซึ่งก็เป็นสิ่งที่ขากตลาดอีกเช่นเดียวกัน

IOT asset Tracking


ดังนั้นโดยทั่วไป Digital transformation projectขนาดใหญ่จึงมีจำนวนน้อย จากการศึกษาข้อมูลของ Boston Consulting Group ในปี 2020 แสดงให้เห็นว่า70% ของtransformation projectsไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้
ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จใน IoTคืออะไร? แทนที่จะมองว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิด ความล่าช้าและความล้มเหลว บริษัทต่างๆควรปรับใช้สินทรัพย์ IoT แบบง่ายๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่แท้ จริงในราคาย่อมเยา เชื่อถือได้ และในปัจจุบัน


Making IoT Work
Globalstar เสนอasset tracking equipmentที่ใช้ตรวจสอบทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้และที่ที่กำลังจะย้ายไป โดยเครื่องติดตามติดตั้งง่าย ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน หรือใช้เซลล์แสง อาทิตย์(solar cells) จะอัปเดตพิกัด GPS เป็นประจำ
ใช้งานง่ายและให้มูลค่าที่สูง บริษัทที่ทำด้านโลจิสติกส์,วิศวะกรรม, รับเหมาก่อสร้าง และนักดับเพลิงขึ้นอยู่กับ การมีทรัพย์สินถูกที่ในเวลาที่เหมาะสม เพียงIoT สำหรับการจัดการสินทรัพย์(asset management) หรือที่เรียก ว่าการติดตามทรัพย์สินเท่านั้นที่สามารถส่งมอบได้


Transmitting Data
อุปกรณ์ติดตามทรัพย์สินของ Globalstar ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องส่งข้อมูลในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดนเครื่อง จะรับinput จากเซ็นเซอร์ IoT สินทรัพย์สามารถตรวจสอบระบบเพื่อพัฒนาruntime และการจัดตารางการ บริการ(scheduling) ที่ดีขึ้น โดนข้อมูลที่ได้ให้ช่วยตั้งแต่การจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและการตรวจสอบการกัดกร่อน เพื่อวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ สภาพดิน เวลาดำเนินการ และระดับของเหลว
ข้อมูลจากอุปกรณ์ติดตามทรัพย์สินและเซ็นเซอร์ IoT จะกลายเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้เมื่อแสดงบน แผนที่ดิจิทัล ซึ่งแพลตฟอร์มSPOT My Globalstar mapping สามารถเข้าถึงได้โดน computer, tablet,

smartphone โดยผู้ใช้สามารถกำหนดการติดตามของอุปกรณ์ได้ หากออกจากพื้นที่ที่ตั้งไว้ อุปกรณ์จะส่งการ แจ้งเตือนเพื่อป้องการการโจรกรรการการใช้งานในทางที่ผิด
IoT สำหรับ asset management เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของdeliver transfomation ไม่ได้ซับซ้อนเสมอไป เพราะ การใช้งานที่ง่ายที่สามารถทำให้มันซับซ้อนมากขึ้นได้เสมอหากต้องการย่อมดีกว่า

About Author