มาทำความรู้จัก Nutanix Cloud Clusters

Nutanix Clusters เป็นโปรดักต์ที่ช่วยให้องค์กรขยายสภาพแวดล้อม Nutanix ไปยังพับบลิคคลาวด์อย่าง AWS และ GCP และทำให้องค์กรสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหนึ่งเดียวในสภาพแวดล้อมคลาวด์ไพรเวทและพับบลิก โดยนำเสนอโมเดลการดำเนินงานที่สอดคล้องและทำให้การจัดการง่ายขึ้น

วิธีใช้งาน Nutanix Clusters:

1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ Nutanix บน instance พับบลิคคลาวด์: อันดับแรก องค์กรจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Nutanix บน instance ที่อยู่ภายในพับบลิคคลาวด์ที่ตนใช้ ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วย Nutanix Controller VM (CVM) และ Nutanix AHV hypervisor

2. เชื่อมต่อ instance พับบลิคคลาวด์เข้ากับไพรเวทคลาวด์: เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ Nutanix ลงบน instance พับบลิคคลาวด์แล้ว องค์กรจะสามารถเชื่อมต่อ instance เหล่านี้กับสภาพแวดล้อมไพรเวทคลาวด์โดยใช้การเชื่อมต่อ virtual private network (VPN) หรือเชื่อมต่อโดยตรง

3. ใช้ control plane เดียว: ด้วย Nutanix Clusters องค์กรจะสามารถใช้ control plane เดียวในการจัดการทั้งสภาพแวดล้อมไพรเวทและพับบลิคคลาวด์ โดย control plane นี่เรียกว่า Prism ซึ่งมี single plane of glass สำหรับการจัดการและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของคลาวด์ทั้งสองแบบเหล่านี้

4. จัดการทรัพยากรบนคลาวด์: Nutanix Clusters ช่วยให้องค์กรจัดการทรัพยากรของตนข้ามผ่านทั้งสภาพแวดล้อมคลาวด์ไพรเวทและพับบลิค ซึ่งรวมไปถึงความสามารถในการย้าย workload ระหว่างแต่ละคลาวด์ และความสามารถในการสร้าง, จัดการ, และลบทรัพยากรอย่าง virtual machine และพื้นที่จัดเก็บ 

5. รับรองการปกป้องและความปลอดภัยของข้อมูล: Nutanix Clusters มีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยรับรองการปกป้องและความปลอดภัยของข้อมูล ตัวอย่างเช่น Nutanix Clusters มีความสามารถในเรื่องของการปกป้องข้อมูลในตัวเองและการกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ รวมถึงรองรับการเข้ารหัสและการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย

โดยสรุปแล้ว Nutanix Clusters ทำให้องค์กรมีหนทางในการขยายสภาพแวดล้อมของ Nutanix แบบ on-premise ไปสู่คลาวด์สาธารณะ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งเดียว จึงจัดการได้ง่ายและทำให้โมเดลการดำเนินงานสอดคล้องกัน

About Author