AWS

AWS Data sharing

รูปแบบการให้บริการข้อมูลระดับองค์กรตาม scale

ทุกวันนี้ การให้บริการข้อมูลกำลังกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ด้านข้อมูลขององค์กร และหลาย ๆ องค์กรกำลังต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถให้บริการข้อมูลได้เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาแนะนำตัวเลือกหนทางการแชร์ข้อมูลและรูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรของทุกคนในการนำไปตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการข้อมูลตามความพร้อมให้บริการของบริการ AWS และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูลค่ะ ปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการเช่น AWS ที่มีบริการ AWS Data Exchange ที่ช่วยเปิดช่องทางให้บริษัทต่าง ๆ สามารถแบ่งปันข้อมูลแก่บริษัทอื่น ๆ…

Read More

Telescope Health ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับ Virtual Care บน cloud ได้อย่างไร

virtual care อาจจะกลายเป็นวิถีปฏิบัติใหม่ทางหนึ่งสำหรับแวดวงสุขภาพ จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมโรค ราวร้อยละ 40 ของผู้ใหญ่ในอเมริกา ใช้ telemedicine รับการรักษาพยาบาลในปี 2564  Telemedicine มอบโอกาสมากมายให้ทั้งตัวผู้ป่วยและบริษัท healthcare ทั้งการเข้าถึงที่เพิ่มมากขึ้นต่อผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว การลดการแพร่กระจายของเชื้อ และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเดินทางไปพบแพทย์ด้วยตนเอง ผู้ป่วยคาดหวังบริการที่สะดวก คล่องตัว และเป็นส่วนตัว…

Read More