developing no code platform

แนวทางการพัฒนา Low-code Platform และ No-code Platform

ทุกวันนี้ หลายธุรกิจประสบปัญหา โดยเฉพาะเรื่อง Developer ขาดแคลน หรือลาออกแล้วไม่มีคนดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง เลยมีการนำเทคโนโลยี low-code platform หรือ no-code platform มาใช้งาน แต่การพัฒนาระบบ low-code หรือ no-code platform นั้นมีขั้นตอนสำคัญอยู่หลายข้อซึ่งไม่ได้ง่ายนัก แต่วันนี้เราก็ได้รวบรวมขั้นตอนโดยทั่วไปมาให้ทุกคนลองดูกันแล้วค่ะ:…

Read More