สร้างเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Tableau และ Snowflake บน AWS Cloud ด้วย Accelerated Analytics Quick Start

Tableau and Snowflake

การเลือกใช้ Cloud data warehouse นั้นทำให้ธุรกิจสามารถ พัฒนาประสิทธิภาพ ปรับตัวและเพิ่มความน่าสนใจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ เนื่องด้วยหลายๆองค์กร เริ่มทะยอยใช้ระบบดังกล่าว และด้วยความที่ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัวสำหรับการติดตั้งใช้งาน เพื่อให้วิศวกรระบบ สามารถติดตั้งระบบได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านความต้องการในการเติบโตของบริษัทในขณะที่สร้างมูลค่าให้กับระบบ Business intelligence

Tableau ได้สร้างเครื่องมือที่ชื่อว่า Accelerated Analytics Quick Start ร่วมกับ Snowflake เพื่อแก้ปัญหาการติดตั้ง (Deploying and configuring) Tableau และ Snowflake เซอร์เวอร์ บน AWS Cloud ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้งโดยที่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถด้านประสิทธิภาพและการขยายตัว ได้อย่างมั่นใจ

ด้วยความยืดหยุ่นของ Snowflake ที่รองรับระบบคราวด์ การวางโครงสร้าง Multi-cluster architecture ทำให้ลูกค้าปรับขยายขนาดของ Data warehouse โดยอิงกับการใช้งานจริง เพื่อความสะดวกในการจัดการค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพการเลือกใช้ AWS cloud formation templates เพื่อสร้าง Tableau Server  โดยเครื่องมือ Quick Start นี้จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี Snowflake และ ​Tableau Server ให้อัตโนมัติ

อีกทั้งเครื่องมือ Quick Start ยังสร้าง ​virtual warehouse ในบัญชี Snowflake ให้อีกด้วย โดยการอัพโหลดข้อมูลตัวอย่างขนาดใหญ่ถึง 19.5 GB ไปยังที่จัดเก็บข้อมูลของ Snowflake และสร้างการเชื่อมต่อไปยัง Dashboard ตัวอย่าง ของ Tableau Server และยังมีการแชร์ข้อมูล จัดแยก และการทำงานร่วมกันกับ Business intelligence บน AWS ซึ่งมีผลอย่างมากในการขับเคลื่อนธุระกิจของคุณ

สำหรับมือใหม่ทั้ง Tableau หรือ Snowflake โซลูชั่นนี้สามารถเริ่มต้นสร้างระบบทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งความรู้ ความเชี่ยวชาญสูงทางด้าน IT และสามารถก้าวผ่านความยุ่งยากในการติดตั้งและตั้งค่าระบบ โดยทำให้คุณสามารถเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันทีด้วยความเร็วสูงสุด

มั่นใจในโครงสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัว

เครื่องมือ Accelerated Analytics Quick Start ทำให้ผู้ใช้งานสามารถก้าวผ่านความซับซ้อนในการตั้งค่า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลฝั่ง Backend และปรับแต่งขยายตัวได้ง่ายกว่าเดิม

เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวได้รับการรองรับโดย AWS คุณสามารถมั่นใจและไร้กังวลในโครงสร้างระบบของคุณ เหมือนกับหลายๆ Tableau Quick Starts on AWS ก่อนหน้านี้ ซึ่ง Snowflake ได้จัดเตรียมความสามารถโดยการเพิ่ม Virtual warehouses ได้อย่างง่ายดายเพื่อขยายพลังของการคำนวณ โดยไม่ต้องพึ่งการปรับแต่งใดๆ

มากไปกว่านั้น Auto-scaling อัจฉริยะนี้ จะช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแง่ของการสร้างระบบ Business intelligence เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรของคุณ

เริ่มใช้งานเครื่องมือ Quick Start เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับวิเคาระห์ข้อมูลบนคราวด์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งทักษะทางด้าน IT

ในการพัฒนาเครื่องมือ Quick start มีความสำคัญอย่างมาก ที่จะจัดเตรียมให้ IT และ DBA สามารถเข้าถึงได้ง่าย และลดกำแพงเรื่องความคุ้นเคยกับการติดตั้งระบบ Tableau Server ให้ทำงานร่วมกับ Snowflake

ผู้เชี่ยวชาญระบบ Snowflake และ Tableau ได้ทำงานร่วมกันเพื่อจัดเตรียมขั้นตอนการ Deploy ให้คงไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทของคุณ

หากติดตั้งด้วยตัวเอง กว่าจะติดตั้งระบบที่สามารถเชื่อมกันระหว่าง Tableau Server และ Snowflake บน AWS นั้นอาจใช้เวลานานกว่า 1 วันหรือมากกว่านั้น (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของข้อมูลองค์กร)

เครื่องมือ Quick Start ช่วยสร้างโครงสร้างการเก็บข้อมูลที่สามารถย้อนเวลาได้ ลดปัญหาด้านเวลาติดตั้ง และสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายใน 30 นาที

ระบบวิเคราะห์ด้วย Tableau และ Snowflake สามารถขับเคลื่อนการพิสูจน์และวิเคราะห์ความคิด ล่วงหน้าไปได้เป็นวัน หรือแม้กระทั้งสัปดาห์ ซึ่งทำให้คุณสามารถใช้เวลาและความตั้งใจในการพัฒนาคน ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพและการวิเคราะห์ที่รวดเร็วทันใจ

การทำงานที่โปรงใสนั้นยังทำให้เครื่องมือ Quick Start นั้นช่วยคุณประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เมื่อคุณ Deploy ระบบวิเคราะห์ (Accelerated Analytics) ซึ่งมาพร้อมกับ ตารางค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการใช้งาน Tableau ซึ่งแสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังจะใช้ ​Snowflake คำนวณและเก็บข้อมูลอย่างไร ตัวอย่างเช่น อาจมีการใช้งานสูงขึ้นในบาง data source ระหว่างช่วงเวลากลางวัน ตารางค่าใช้จ่ายล่วงหน้านี้จะแสดงผลการใช้งานดังกล่าวเพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับแต่ง การจองทรัพยากรได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยคุณสามารถปรับแต่งให้ระบบ โยกย้ายพลังในการประมวณผลในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างราบรื่น

วิธีการใช้เครื่องมือ  Accelerated Analytics Quick Start

เริ่มด้วยการ deploy Quick Start จาก AWS อ้างอิงกับคู่มือการ deploy ใน  deployment guide ด้วยขั้นตอนการ deploy อัตโนมัตินี้ เครื่องมือ Quick Start ยังจัดเตรียมระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน dashboard ไปยัง Tableau Server โดยสร้างขึ้นมาจาก account usage schema ข้อง Snowflake (รูปภาพที่ 2 ข้างล่าง)

เมื่อคุณเริ่มใช้งานและติดต่อกับ Snowflake instance  ไม่ว่าด้วยทางตรง หรือผ่าน Tableau Schema นี้จะจัดเก็บประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่าย และการใช้งานข้อมูล โดยสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับ Dashboard นี้ ซึ่งกล่าวถึงการใช้ประโยชน์ Snowflake environment ของคุณ ได้ที่นี่

ระหว่างติดตั้ง เครื่องมือ Quick Start จะจัดเตรียม Tableau Server instance ใหม่ใน พื้นที่ที่คุณเลือกและติดตั้ง SnowSQL ซึ่งสามารถใช้ติดต่อไปยังบัญชี Snowflake โดย SnowSQL client จะรันสคริปเพื่อสร้าง 2 data warehouses ในบัญชี ซึ่ง Snowflake Load_WH warehouse คือฐานข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ขนาดใหญ่เพื่ออัพโหลดข้อมูลตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ถึง 19.5GB (ประมาณ 133 ล้านบันทัด) จาก AWS S3 ไปยัง ​Snowflake

BI_WH warehouse คือฐานข้อมูลขนาดกลางใช้สำหรับคิวรี่ข้อมูลใน Snowflake

เมื่อข้อมูล ถูกอัพโหลดไปยัง Snowflake แล้ว เครื่องมือ Quick Start จะทำการอัพโหลด Snowflake driver ไปยัง Tableau Server ซึ่งจะใช้หลักการส่งต่อข้อมูลเพื่อยังคงไว้ซึ่งความเป็น single source of truth สำหรับแหล่งข้อมูลทั้งหมดของคุณ

ตัวอย่างข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของ Taxi ในเมือง New York และตัวอย่าง Dashboard ที่เก็บไว้ใน Snowflake_Sample และ Snowflake_Admin ตามลำดับ

Best Practice สำหรับการ Deploy

การใช้ประโยชน์บนระบบคราวด์ของ AWS ทำให้คุณสามารถระบุพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและผลการวิเคราะห์ได้ ซึ่งแนะนำว่า ควรรัน Snowflake และ Tableau Server ไว้ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเครือข่าย และที่ดีที่สุด หากคุณติดตั้งและเลือกใช้ในพื้นที่ผู้ใช้งานหลักของระบบวิเคราะห์นี้

เครื่องมือ Quick Start  สร้าง 4 การเชื่อมต่อไปยัง Snowflake และเผยแพร่ต่อไปยัง Tableau Server ทันทีเมื่อคุณเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโดยตรง เปิดผ่าน Dashboard แก้ไขข้อมูลผ่านเว็บ หรือ การเชื่อมต่อระหว่าง Tableau Server การคำนวณจะเกิดขึ้นโดยตรงทันทีที่ Snowflake virtual warehouses ของคุณ

Tableau ยังเตรียมฟังก์ชันในการ ดึงข้อมูลของคุณที่อยู่ในฐานข้อมูล Snowflake ลงมาเก็บในเครื่องของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มักจะต้องการโซลูชั่น แบบ Hybrid เช่น การใช้งานข้อมูลล่าสุดจาก Snowflake สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วเพื่อใช้ในการ monitor แต่สำหรับข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนบ่อยครั้งก็ยังคงใช้ประโยชน์จาก Tableau Data Extracts

การขายแพลตฟอร์มของคุณ

เมื่อระบบคุณได้ถูก Deploy แล้วนั้น คุณจะได้รับประโยน์ที่สามารถแยก Tableau กับ Snowflake ออกจากกัน ภายหลังได้ เครื่องมือ Quick Start ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทมเพลต ในการจัดเตรียมข้อมูลและการเชื่อมต่อ ระหว่าง Snowflake กับ Tableau Server โดยสามารถติดตามคำแนะนำได้ใน AWS deployment guide เพื่อปรับแต่ง Quick Start โดยใช้ข้อมูลของคุณแทนข้อมูลตัวอย่าง Taxi ในเมือง New York ที่ได้เตรียมไว้

และเพื่อให้ระบบวิเคราะห์นี้เติมโต คุณสามารถให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูล โดยเชื่อมต่อโดยตรงมายัง Snowflake และสามารถใช้ Web interface เพื่อสร้างรูปแบบการวิเคราะห์ใน Tableau Server ได้อีกด้วย

สุดท้าย หากต้องการให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อมายัง Tableau Server ผู้ใช้สามารถใช้ Tableau Desktop เพื่อเชื่อมต่อและแก้ไขเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทั้งนี้หากต้องการรักษาความถูกต้องของข้อมูลด้วย Single source of truth ของธุรกิจคุณ โดยสามารถเลือกที่จะเก็บข้อมูลไว้ที่ Tableau Server ได้อย่างง่ายดาย หากคุณต้องการที่จะปรับแต่งการเชื่อมต่อ และข้อมูลรูปแบบการวิเคราะห์ คุณสามารถอ่าน Whitepaper ฉบับนี้ได้ เพื่อความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุดของการเลือกใช้งาน Tableau ร่วมกับ Snowflake

ด้วยความสเถียรและน่าเชื่อถือของ AWS คราวด์ Accelerated Analytics Quick Start with Tableau and Snowflake ได้เตรียมพร้อม การประมวลผลข้อมูลด้วยสมรรถนะที่สูงและโอกาสในการขยายก้าวไปพร้อมกับการขยายตัวทางธุรกิจของคุณ ซึ่งโซลูชั่นนี้ จะช่วยลดความซับซ้อนและเวลาในการติดตั้งและปรับแต่ง อีกทั้งไม่จำเป็นต้องพึ่ง IT / DBA ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของแพลตฟอร์มดังกล่าว

เนื่องด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลบนคราวด์นี้ ทำให้คุณสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความสามารถของระบบ Business intelligence ได้ง่ายกว่าที่เคย

Snowflake และ Tableau เป็นระบบวิเคาระห์ข้อมูลที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว และทันสมัย หากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ ที่นี่ (Snowflake Solutions page)

About Author