rpa

Nintex กับ Robotic Process Automation

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การหยุดชะงักนั้นเป็นสิ่งที่ธุรกิจต่าง ๆ ต่างต้องเผชิญด้วย ดังนั้นหลาย ๆ ที่จึงพยายามมองหาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ, ลดต้นทุน, รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแรงให้องค์กร เพื่อการนี้ เทคโนโลยีหนึ่งที่ทุกคนควรคำนึงถึงจึงควรที่จะเป็น robotic process automation (RPA) เนื่องด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ RPA Gartner จึงได้คาดการณ์ไว้ว่ารายได้ของ RPA จะแตะกว่า…

Read More